Odbiór oleju:
 Tarnów
697   093   783  
697   093   784   
601   507   712

Odbiór oleju: Rzeszów

697   093  781
 
Odbiór odpadów
697   093   782

e-mail: ranoil@ranoil.pl     Ran-Oil >>

Ran-Oil sp. z o.o. działa na rynku skupu olejów przepracowanych od 1998 roku jako przedstawiciel Rafinerii Nafty Jedlicze S.A. w Jedliczu. Zajmujemy się zbiórką oraz transportem olejów przepracowanych oraz innych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Ran-Oil posiada na taką działalność właściwe zezwolenia

Chroń przyrodę oraz zdrowie najbliższych, nie spalaj lub nie wylewaj olejów przepracowanych - zleć nam ich odbiór i transport! Nie zatruwaj środowiska przyszłym pokoleniom, oleje przepracowane to odpady niebezpieczne - zadbamy o ich profesjonalną zbiórkę i bezpieczne zagospodarowanie!

Gwarantujemy sprawny i profesjonalny odbiór odpadów - samochodami spełniającymi wymogi, przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR).
Dla zainteresowanych klientów sporządzamy zbiorcze zestawienie danych o odpadach odebranych.


       RAN-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
33-100 Tarnów, ul. Kąpielowa 12, tel./fax +48 (14) 6274590

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr 0000077605 
     
mapa strony: RAN-OIL Sp. z o.o. ran oil
O firmie ul. Kąpielowa 12
Oferta 33-100 Tarnów
Dokumenty tel. / fax:  14 627 45 90
Kontakt tel. kom.:  601 507 712
  e-mail: ranoil@ranoil.pl